tag "I HATE YOU I LOVE YOU ทุกตอน"

ทั้งหมด 5 คลิป

I HATE YOU I LOVE YOU ตอนที่ 5 ซอล

I HATE YOU I LOVE YOU ตอนที่ 4 ไอ่

I HATE YOU I LOVE YOU ตอนที่ 3 TIGER

I HATE YOU I LOVE YOU ตอนที่ 2 JO

I HATE YOU I LOVE YOU ตอนที่ 1 NANA