ความคิดเห็นที่มีต่อ Sotus The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง