ดินน้ำลมไฟ


ละครตอนเช้า เรื่องดินน้ำลมไฟ
ออกอากาศวันที่ 20 มีนาคม 2559
เวลาออกอากาศ: เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.00 น.

นักแสดง ดินน้ำลมไฟ
1. พบศิลป์ โตสกุล รับบท เจ้าชายจุลนี
2. ศุภิสรา ชมภูศรี รับบท เจ้าหญิงปทุมมา
3. ภูษณิศา โชติกิตติมาศ รับบท เจ้าหญิงอัคนี
4. ณภพ ประสบลาภ รับบท องค์ชายวิชิตชัย 

 

ADVERTISEMENT

ความคิดเห็นที่มีต่อ ดินน้ำลมไฟ

เพลงประกอบละคร ดินน้ำลมไฟ ดินน้ำลมไฟ