ละคร บ้านทรายทอง-พจมาน สว่างวงศ์

นักแสดงบ้านทรายทอง-พจมาน สว่างวงศ์
1.  วีรภาพ สุภาพไพบูลย์ แสดงเป็น มรว.กราดาพัฒน์ระพี สว่างวงศ์ (ชายกลาง)
2.  พีชญา วัฒนามนตรี แสดงเป็น พจมาน พินิตนันทน์
3.  ดวงดาว จารุจินดา แสดงเป็น หม่อมพรรณราย สว่างวงศ์ ณ อยุธยา
4.  นุสบา ปุณณกันต์ แสดงเป็น มรว.ภาระดีสว่างพัฒน์ สว่างวงศ์ (หญิงใหญ่)
5.  ณัฐชา นวลแจ่ม แสดงเป็น มรว.ภาวิณีจรัสเรือง สว่างวงศ์ (หญิงเล็ก)
6.  ด.ช.พีรพล เพิ่มเพ็ชร์ แสดงเป็น มรว.ภาณุทัตสวัสดี สว่างวงศ์ (ชายน้อย)
7.  เขตต์ ฐานทัพ แสดงเป็น หม่อมเจ้าอเนกนพรัตน์ (ท่านต้อม)
8.  ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์ แสดงเป็น หม่อมเจ้าหญิงปิยะฉัตรโสภา (ท่านติ๋ว)
9.  วรางคนาง วุฑฒยากร แสดงเป็น หม่อมเจ้าหญิงนพมณี (ท่านตุ้ม)
10. ชยพล บุนนาค แสดงเป็น นกุล เวชนิติ
11. ปทิตตา อัธยาตมวิทยา แสดงเป็น แสงโสม อลงกรณ์
12. วาสนา สิทธิเวช แสดงเป็น นมทิพย์
13. กชกร นิมากรณ์ แสดงเป็น คุณนายพระดุล (แม่พจมาน)
14. สวีเดน ทะสานนท์ แสดงเป็น พจนา พินิตนันทน์
15. กชกร ส่งแสงเติม แสดงเป็น พจนีย์ พินิตนันทน์
16. พงษ์ประยูร ราชอาภัย แสดงเป็น นายพร พันโพธิ์
17. สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ แสดงเป็น พระยาราชาพิพิธ (เจ้าคุณราชาพิพิธ)
18. สรารัตน์ หรุ่นเรืองวงศ์ แสดงเป็น แพรวพรรณ อลงกรณ์
19. สมิท ธนโชติ แสดงเป็น ประสพ อลงกรณ์
20. พิมพ์ปวีณ์ โคกระบินทร์ แสดงเป็น เสาวรัจ (เพื่อนพจมาน)
21. กันยวีร์ กิตติพรภาณุวงศ์ แสดงเป็น ศิรินาถ
22. พิมประภา ตั้งประภาพร แสดงเป็น หม่อมเจ้าหญิงวิมลสุดา (ท่านอ้อม)
23. อธิชนัน ศรีเสวก แสดงเป็น สิริอร
24. ศรุต วิจิตรานนท์ แสดงเป็น นายเติม ธีระวณิช
25. วริศรา ยู แสดงเป็น สินเสริม
26. กัญญกร พินิจ แสดงเป็น ผกาแก้ว
27. ปรินทร์ วิกรานต์ แสดงเป็น หลวงเวชนิติเกษม
28. วิไลลักษณ์ ไวงาน แสดงเป็น ท่านผู้หญิงไฉไล สีหราชบดินทร์
29. สุดารัตน์ เดชากุล แสดงเป็น หม่อมแม่หญิงอ้อม

เรื่องย่อละคร บ้านทรายทอง พจมาน สว่างวงศ์

พจมาน พินิตนันทน์ เดินทางมายังบ้านทรายทอง ตามคำสั่งเสียในสมุดบันทึกบิดาซึ่งเสียชีวิตลง ให้เธอมาขออาศัยอยู่กับญาติที่บ้านหลังนี้ เพื่อลดทอนค่าใช้จ่ายในการเรียนโรงเรียนประจำ เนื่องจากบิดาของเธอต้องการให้พจมานได้เรียนต่อจนสำเร็จการศึกษา พจมานเป็นเด็กสาวรุ่น ที่มีความหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรี กล้าหาญ และเด็ดเดี่ยว อันเป็นอุปนิสัยที่ได้รับการอบรมปลูกฝังมาจากบิดาที่เธอรักและรักเธอยิ่ง  วันแรกที่มาถึงบ้านทรายทอง พจมานไม่ได้รับการต้อนรับดังที่เธอหวัง เนื่องจาก หม่อมพรรณราย ซึ่งมีศักดิ์เป็นป้าของเธอ เพราะเป็นลูกพี่ลูกน้องของบิดาไม่อยู่ต้อนรับ แม้มารดาของพจมานจะได้ส่งจดหมายแจ้งข่าวการมาของเธอล่วงหน้าแล้วถึง 15 วันก็ตาม  แต่ความอ่อนล้าจากการเดินทางและความผิดหวังทำให้พจมานเป็นลมหมดสติไปต่อหน้า ม.ร.ว ภาระดีสว่างวัฒน์ หรือ คุณหญิงใหญ่ ลูกสาวคนโตของหม่อมพรรณรายซึ่งเป็นคนรับหน้าพจมานในวันนั้น แม้ภายนอกคุณหญิงใหญ่จะดูเป็นคนเย็นชา อารมณ์ร้อน แต่ลึกๆแล้วเป็นคนมีเมตตา เมื่อพิจารณาจากจดหมายยืนยันของบิดาจากมือพจมาน ถึงแม้คุณหญิงใหญ่จะไม่ได้เปิดอ่านเพราะไม่ได้จ่าหน้าถึงเธอ แต่เธอก็ตัดสินใจอนุญาตให้พจมานพักที่บ้านทรายทองจนกว่าจะได้พบกับหม่อมพรรณราย

หม่อมพรรณรายกลับจากบ้านตากอากาศที่ศรีราชา พร้อม ม.ร.ว ภาวิณีจรัสเรือง หรือ คุณหญิงเล็ก บุตรสาวคนสุดท้อง เมื่อทราบเรื่องว่าคุณหญิงใหญ่รับตัวพจมานไว้ในบ้าน ก็เกิดโทสะต่อว่าต่อขานบุตรสาวคนโตต่างๆนาๆ และพยายามผูกเรื่องของบิดามารดาของพจมานไปในทางลบ  แต่ยิ่งเล่าก็ยิ่งทำให้คุณหญิงใหญ่ทราบแน่ชัดว่าพจมานมีความเกี่ยวดองเป็นญาติกับสกุล สว่างวงศ์ แห่งบ้านทรายทองจริง กล่าวคือ พจมานเป็นธิดาของ พนา พินิตนันทน์ บุตรชายของ คุณปู่สุรพล น้องชายแท้ๆ ของ เจ้าคุณราชาพิพิธ ผู้เป็นบิดาของหม่อมพรรณราย  ที่สำคัญมารดาของพจมานเมื่อครั้งติดตามบิดาของพจมานมาอาศัยอยู่ที่บ้านทรายทอง…

ADVERTISEMENT

วีดีโอ บ้านทรายทอง-พจมาน สว่างวงศ์

ความคิดเห็นที่มีต่อ บ้านทรายทอง-พจมาน สว่างวงศ์

เพลงประกอบละคร บ้านทรายทอง-พจมาน สว่างวงศ์ บ้านทรายทอง-พจมาน สว่างวงศ์